top of page
Energie studies

Een energiestudie is in essentie het opmaken van de balans tussen alle energie die het gebouw binnenkomt en alle energie die het gebouw verlaat of er verbruikt wordt.

Via dynamische simulaties, PHPP- berekeningen en EPB-studies zoeken we uit via welke wegen deze balans gevormd wordt: verwarming, ventilatie, verbruikstoestellen, gebouwvorm, materiaalgebruik,...

Al deze resultaten worden geëvalueerd en omgezet naar praktische adviezen. Op basis hiervan kan u uw gebouw zowel ecologisch als economisch optimaliseren.

Windturbines op Water
bottom of page